woion

Od roku 1995 realizowaliśmy we współpracy z Gminą Wrocław i PFRON program Wrocławskiego Ośrodka Informacji Osób Niepełnosprawnych. Celem działań realizowanych w ramach Wrocławskiego Ośrodka Informacji Osób Niepełnosprawnych było tworzenie warunków do pełnego, aktywnego udziału osób niepełnosprawnych i ich rodzin w ich środowisku lokalnym i zawodowym, poprzez zaspokojenie potrzeb informacyjnych oraz poradnictwo. Program skierowany był do osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz organizacji pozarządowych działających w tym środowisku, a także do wszystkich zainteresowanych problematyką niepełnosprawności (pracownicy samorządów lokalnych, służby zdrowia, oświaty, wolontariusze, i in.).

Zadaniem WOION było:

1) udzielanie informacji i porad dotyczących wszystkich sfer życia i aktywności, w tym o:

  • prawach i możliwościach niepełnosprawnych,
  • zmieniających się przepisach prawnych,
  • ulgach i uprawnieniach z tytułu niepełnosprawności,
  • możliwości podjęcia zatrudnienia i pośrednictwie pracy,
  • formach i miejscach leczenia, rehabilitacji i wypoczynku,
  • możliwości leczenia, rehabilitacji i kształcenia i dokształcania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
  • dostępnym sprzęcie rehabilitacyjnym i pomocniczym dla osób niepełnosprawnych,
  • organizacji przestrzeni urbanistycznej i architektonicznej oraz wnętrz pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • organizacjach pozarządowych osób niepełnosprawnych oraz organizacjach i instytucjach realizujących zadania na rzecz tych osób.

2) upowszechnianie informacji w formie broszur informacyjnych oraz w postaci elektronicznej;

3) stała stała współpraca z lokalnymi mediami w zakresie szerzenia rzetelnej informacji na temat problemów środowiska oraz tworzenia pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych;

4) prowadzenie działalności badawczej w zakresie problematyki niepełnosprawności w społeczeństwie;

5) organizacja konferencji i seminariów poświęconych tej problematyce.

Działania WOION prowadzone były przez przeszło 20 lat istnienia Sejmiku, obecnie działalność poradnicza jest zawieszona do odwołania.

 

 

 

Informacjeo sejmiku

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

KRS 0000150294

tel. 71 / 344 17 34

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY
w dni robocze od 10.00 do 16.00

PORADY PRAWNE
poniedziałek - piątek
od 10.00 do 15.00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Współpracujemy z:

JWW 090331_prtime_logo_medium vermeiren