woionMasz problem poradź się i porozmawiaj ze specjalistą:

 • PRAWNIKIEM ( od poniedziałku do piątku od 10.00 do 15.00)
 • PSYCHOLOGIEM (spotkania umawiane indywidualnie na telefon)

Od roku 1995 realizowaliśmy we współpracy z Gminą Wrocław i PFRON program Wrocławskiego Ośrodka Informacji Osób Niepełnosprawnych. Celem działań realizowanych w ramach Wrocławskiego Ośrodka Informacji Osób Niepełnosprawnych było tworzenie warunków do pełnego, aktywnego udziału osób niepełnosprawnych i ich rodzin w ich środowisku lokalnym i zawodowym, poprzez zaspokojenie potrzeb informacyjnych oraz poradnictwo. Program skierowany był do osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz organizacji pozarządowych działających w tym środowisku, a także do wszystkich zainteresowanych problematyką niepełnosprawności (pracownicy samorządów lokalnych, służby zdrowia, oświaty, wolontariusze, i in.).

Zadaniem WOION było:

1) udzielanie informacji i porad dotyczących wszystkich sfer życia i aktywności, w tym o:

 • prawach i możliwościach niepełnosprawnych,
 • zmieniających się przepisach prawnych,
 • ulgach i uprawnieniach z tytułu niepełnosprawności,
 • możliwości podjęcia zatrudnienia i pośrednictwie pracy,
 • formach i miejscach leczenia, rehabilitacji i wypoczynku,
 • możliwości leczenia, rehabilitacji i kształcenia i dokształcania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 • dostępnym sprzęcie rehabilitacyjnym i pomocniczym dla osób niepełnosprawnych,
 • organizacji przestrzeni urbanistycznej i architektonicznej oraz wnętrz pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • organizacjach pozarządowych osób niepełnosprawnych oraz organizacjach i instytucjach realizujących zadania na rzecz tych osób.

2) upowszechnianie informacji w formie broszur informacyjnych oraz w postaci elektronicznej;

3) stała stała współpraca z lokalnymi mediami w zakresie szerzenia rzetelnej informacji na temat problemów środowiska oraz tworzenia pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych;

4) prowadzenie działalności badawczej w zakresie problematyki niepełnosprawności w społeczeństwie;

5) organizacja konferencji i seminariów poświęconych tej problematyce.

 Dzisiaj działania WOION realizowane są w ramach projektu "Prowadzenie Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno - Prawnego I Informacji Ogólnych dla Osób Niepełnosprawnych" dotowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Informacjeo sejmiku

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

KRS 0000150294

tel. 71 / 344 17 34

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY
w dni robocze od 10.00 do 16.00

PORADY PRAWNE
poniedziałek - piątek
od 10.00 do 15.00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Współpracujemy z:

JWW 090331_prtime_logo_medium vermeiren